Francis Durman
Posición: Presidente / País: Costa Rica

Michael G. Besançon
Posición: Vicepresidente / País: Estados Unidos

Arturo Condo
Posición: Secretario / País: Ecuador & Costa Rica

Adriana Echandi
Posición: Miembro / País: Costa Rica.

Hernán Sáenz
Posición: Miembro / País: Costa Rica & Estados Unidos

Tanya Avellán
Posición: Miembro / País: Ecuador & México